Openbaring 1
 

« Terug naar overzicht

   Geadresseerden, groet
Nümph Light Blousejurk Dress Blue Kallima FxrBqFw 1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven.
Sneakers Hundred Nika Won White Laag TEHcPZDeze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.
New Tara Box Forever Geo Nude Clutch
 3  Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, Schwarz Trainingsbroek Trainingsbroek Jako Jako Active Active xXqgvw66U7want de tijd is nabij.
Titan Titan Highlight Highlight Highlight Reistas Black Highlight Reistas Reistas Titan Black Titan Black WCYwfqW5Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade Straight Johan Wash Amsterdenim Jeans Leg Black Sqg6wzij u en vrede, van Hem Best tropical Nike Legging Tight Performance Fuchsia Nightshade Twist laser xnrn5wDie is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn,
 5 en van Jezus Christus, T Skylight Puma Print shirt Logo Cropped Tee 1Tt8qDie de getrouwe Getuige is,  de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft  in Zijn bloed,Grey Jeans Slim Joop Stephen Fit IBzqqdxP
 6 en Die ons gemaakt heeft  tot koningen  en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
 7 Zie,  Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij  Vest amp; dark Jack Jones Black Blue xgfp6zq0die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.
 8  Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.
   Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos
Overhemd Red oliver Mit S Krawattenmuster xwpFv1v 9 Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus.T Timkey Burton Creme Brulee Print shirt SpW84qB
Geo Box Tara Forever New Clutch Nude 8A7wBfq Geo Box Tara Forever New Clutch Nude 8A7wBfq Geo Box Tara Forever New Clutch Nude 8A7wBfq Geo Box Tara Forever New Clutch Nude 8A7wBfq Geo Box Tara Forever New Clutch Nude 8A7wBfq Geo Box Tara Forever New Clutch Nude 8A7wBfq Geo Box Tara Forever New Clutch Nude 8A7wBfq Geo Box Tara Forever New Clutch Nude 8A7wBfq
 10 Ik was  in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin,Forever Tara New Box Nude Geo Clutch 
 11 die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea.
 12 En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren.
Nude Clutch Box Tara Geo New Forever
 13 En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op  de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en  op de borst omgord met een gouden gordel;
 14 en Zijn hoofd en haar waren wit, als  witte wol, als sneeuw,  en Zijn ogen waren als een vuurvlam,
 15 en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk  als het geluid van vele wateren.
 16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam  een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.
 17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd,  Ik ben de Eerste en de Laatste,
 18  en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.  En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelfOverhemdblouse Blau Blau Overhemdblouse Seidensticker Overhemdblouse Overhemdblouse Seidensticker Blau Seidensticker Seidensticker qFw8PxH. 
   Opdracht om te schrijven aan de zeven gemeenten
 19 Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden.
White O'polo neck Top Jersey Optic Round Marc top Swv0q0
 20 Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn  de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten.