Foodservice Monitor - elke 4 weken.

Even geduld.. ..... redirecting naar foodservicemonitor op FsFacts.nl.......

In het verlengde van Essentials brengt Foodstep i.s.m. marketeersplatform FoodserviceXS vanaf 2013 een 4-wekelijkse monitor van de ontwikkeling in de afzetwaarde in horeca en catering.
De ontwikkelingen op hoofdlijnen vermelden we op www.FsFacts.nl (fsfacts.nl/nieuws/omzet) en op de Essentials-blog.
De details naar deelsectoren zijn exclusief voor datapartners en leden van FoodserviceXs.

Actuele stand: Year to Date

De cijfers zijn gebaseerd op meting op verbruik van goederen door horeca en catering, aan de hand van veel grossierdata, enquetes onder bedrijven (POS), en consumentenonderzoek op het bezoek in horeca, catering en petrol.
De 4-wekelijkse uitkomsten de omzetontwikkeling in horeca en catering vormen een kernelement in het periodieke leden-magazine van FoodserviceXS.

Waarom?
Het initiatief voor deze korte termijn foodservice-index kwam van Foodstep, aangezien het CBS in 2013-2015 groeicijfers over de omzet in de horeca presenteerde die niet herkend werden door de toeleveranciers van eten en drinken (fabrikanten, brouwerijen, groothandel).

Verschillen in cijfers tussen Foodstep en CBS zijn verklaarbaar uit verschillen in meetmethodes en verschil in sector-afbakening.