Actuele stand: Year to Date

Foodservice Monitor - elke 4 weken.

In het verlengde van Essentials brengt Foodstep i.s.m. marketeersplatform FoodserviceXS vanaf 2013 een 4-wekelijkse monitor van de ontwikkeling in de afzetwaarde in horeca en catering.
De ontwikkelingen op hoofdlijnen vermelden we op www.FsFacts.nl (fsfacts.nl/nieuws/omzet) en op de Essentials-blog.
De details naar deelsectoren zijn exclusief voor datapartners en leden van FoodserviceXs.


De cijfers zijn gebaseerd op meting op verbruik van goederen door horeca en catering, aan de hand van veel grossierdata, enquetes onder bedrijven (POS), en consumentenonderzoek op het bezoek in horeca, catering en petrol.
De 4-wekelijkse uitkomsten de omzetontwikkeling in horeca en catering vormen een kernelement in het periodieke leden-magazine van FoodserviceXS.

Waarom?
Het initiatief voor deze korte termijn foodservice-index kwam van Foodstep, aangezien het CBS in 2013-2015 groeicijfers over de omzet in de horeca presenteerde die niet herkend werden door de toeleveranciers van eten en drinken (fabrikanten, brouwerijen, groothandel).

Verschillen in cijfers tussen Foodstep en CBS zijn verklaarbaar uit verschillen in meetmethodes en verschil in sector-afbakening.

Download jaarcijfers en toelichting verschil met CBS.
De foodservicemonitor volgt de korte termijn ontwikkeling. Aan het einde van het jaar wordt de jaarontwikkeling nader uitgewerkt in het jaarboek Essentials.
Op hoofdtotalen zijn deze jaarcijfers beschikbaar als gratis pdf in de download-shop op fsfacts.nl.
Daar zijn ook uitgebreidere documenten over het verschil met CBS te vinden.

Powered by en